Follow

Nusipirkau šildytuvą savo lauko akvariumuj. Pirkau eBay Už kuponus tai sumokėjau tiktais tris svarus. Galėjo įdėti ir anglišką kištuką. tai yra akvariumo šildytuvas bet pakeisiu savo seną akvariumo šildytuvą į šitą naują šildytuvą.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!