از دیروز بیش از ده مورد کراش و مکروش ثبت شده

Ramin ✅ boosted

هل بدین صدتا شیم هلللل هللللللللللل

Ramin ✅ boosted

بچه هاي لطفا برنامه كشكدون رو هم دانلود كنيد تازه اومده با قابليت نوشتن دو صفحه A4

همه از دیروز اینجاین
همه هم ازش ناراضی ان
فقط نمیدونم چرا نمیرن :|

ولی بیشترین رنک رو تو ژاپن داره این سایته

ولی یه سریاتون از دیروز هنوز همینجایین :|

Ramin ✅ boosted

ما اهل مستادون نیستیم جک دورسی تنها بماند

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit