بيا بفرما!
لاوبرگر اينو داره، همش اينور اونور افتاده، برم برش دارم بذارم دكورى.

قبل از ايده ى كيف چرم، ايده ى اصلى اين بود كه به محض ديدن قيمتش ندا آمد "اصلا شكر قهوه اى خوردى ربل كه بهش فكر كردى حتى"
😁😁😁😁😁😁
ولى خداييش چقدر زيباست! ☹️

@Rebellious
ازينا 😭
ست کیف مورگان +کلاسوری برایان + کیف جردن + لندن

قیمت : 6.920.000 تومان

Show thread

بدون ماشين
ست شش تکه مسافرتی پاریس +  نیویورک +دیویس +کوله فیلادلفیا+ کازابلانکا نیو + کاور کت شلوار برتون
چرم آوریل

قیمت : 24.065.000 تومان

پى نوشت: پدسّگ

حتى ملانيا ترامپ به اون خوشتيپى و قد بلندى و با امكاناتى هم شكم داره. چقدرم قشنگ و سكسيه.
@lilian@persadon.com

The International Phonetic Alphabet is an alphabetic system of phonetic notation based primarily on the Latin script. It was devised by the International Phonetic Association in the late 19th century as a standardized representation of speech sounds in written form.
دوستان عزيزم، اون فارسى هايى كه ميبينين لاتين نوشتن در واقع لاتين نيستن، الفباى بين المللى ان. در واقع اين الفبا كمك ميكنه هر زبانى رو بتونيم بخونيم. ما تو زبان شناسى اولين چيزى كه ياد ميگيريم همين آى پى اى نويسى زبانهاى متعدده.

يك عدد كيانا هم امشب قرار بود كنار من بخوابه ولى الان مثل وزغ چشاش بازه و حمله كرده به جامداديم.

بعد چهل روز تو خونه موندن هار شده بودن، كشتن مارو كه بريم بيرون، تا آورديمشون به اين روز افتادن.

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!