Follow

Máte nějaké téma, které chcete předvést návštěvníkům OpenAltu? Před D105 můžete na tabuli přihlásit svůj lightning talk. Prezentace pak budou ve tři hodiny v E104. @Sesivany@mastodon.social už nahlásil LT o Mastodonu!

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!