انقدر خلوته اینجا كه میشه با پارچ آب خورد

آخرین پست اینجا واسه دو روز پیشه
وای خدایا :)))

نارنجى مگه چند روزه نيومدى!؟

روباه نارنجی ام دیگه اینور نمیاد
من نمیدونم واس چی میام!

کاربر روباه نارنجی عاشقتم ^_^

فقط اگه محبوب بزنه میزارم الی بره تو گروهش ولا غیر -.-

اصلا خودم یه گروه میزنم
کیا هستن :)))

اگه دانشگاه دولتی میخونی و اینجایی شک نکن با سهمیه رفتی :))

گه نخور
بیا هندونه بخور
گرمم هست واست خوبه

گه خوری دانشگاه های همدیگرو نکنین عزیزای دلم

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit