بابام شش سال پیش بعد ۲۵ سال سیگار رو ترک کرد .. واقعا میشه و سعی کنید بشه چون واقعا می ارزه

مثه این میمونه یه مشت خوراکی و هله هوله از صبح تا شب بخوری اما شام ونااهار بگی میل ندارم

Show thread

حالا من انقد حرف زیاد میزنم همه جا .. باگش میدونین چیه؟ حرفایی که ته دلمه رو هیچ جا نمیزنم
واقعا جفاست این یکی

هیدنو دوست ندارم اما اینو خیلی دوست دارم

بخند مصنوعی
وانمود کن مست بودی
حتی اگه هست زوری
همرنگ من بودی
آروم و سرد بودی.. آره آره با من ..

تار شدی تا شاید از تو صحنه محو شی
بام بودی تا آخر از تو دره پرت شی
آروم آروم آروم
رفتم و باد و بارون
پس بخند مصنوعی
حتی اگه هست زوری
آره با من
آره آاره آاره با من آره آره با من

‏چیزیواز ته دل دوست داشتی هیچوقت ولش نکن،ممکنه دوباره تکرارنشه،باید ده ۱۵سال بگذره تا بفهمی،.. حالت دیگه خوب نمیشه،.. عشق یعنی حالت خوب باشه!

داشتم استعاری حرف میزدم که بیشعوری شهر نداره..

همیشه به کسی که ازتون ادرس می پرسه ادرس درست بدین
ادرس غلط که بدین جز یه حیوون کثیف چیزی نیستید

حالا من خودم هرکی ازم آدرس میپرسه جوابم اینه یه ذره برید بالاتر میرسید حوصله نداشته باشم هم میگم نمیدونم.. بیشعورم جدی میبینید شهر هم نداره بیشعوری..

تایپم تایپم تایپممممم چرا انقد بده🤔🤔🤔

خیلی بده بفهمه روش کراش داری تمام تلاشتون بر این باشه که نفهمه
چون از لحظه ای که میفهمه عذابتون میده

کلید اسرار😂😂

اقا یه سوال فنی
برای یکی خیلی مدت پیش هوایی زدم و الان بعد چند هفته دقیقا همون ترکیب کلمات که اافاقا خیلی خاص بود توییت کرده ویا هوایی را بک زده ؟ یا من چون روش کراش دارم توهم زدم ؟

کاربر بهشاد واقعا اخته خمس نمیدونه چیه ؟

خب بگید بینم از اوضاع ژاپنیای توت لاین

هرچیزی که ترشه قطعا خوشمزه است امااااا اخته خمس
اخته خمس میراث بخشتیاس میراث اوناییکه صبرکردن

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit