یکی اون چراغو خاموش کنه من یه چرت بزنم
صدای ماستادونتونم کم کنید
😶

عجب بدبختیه خب برید حرف خودتونو مسقیم بزنید چرا ناشناس

امروز کارشناس تضمین کیفیتمون نبود و فروش هم نداشتیم به اون صورت . رییس خواست که برم قسمت کنترل کیفیت دیدم بچه های بسته بندی با آهنگ امانوئلا دارن جعبه کارتن میکنن واقعا اشک در چشمام جمع شد یادم باشه به ریس بکم براشون تشویقی بزاره 😊

همه تولد مسی رو تبریک گفتن، هیشکی تولد منو تبریک نگفت، غریب پرستا :(

بدم میاد از ادمهایی که ادمو احمق فرض میکنن
تو چشم من داره به من دروغ میگه بعد میگه من روزه ام دروغ نمیگم .....ای بر پدرت 😡 😠

از وقتی این فیلم رگ خواب رو دیدم احساس می کنم قلبمو شخم زدن

هیچ کدام در اراده ملت ما تاثیری ندارد

ناگهان زنگ میزند تلفن
ناگهیان وقت رفتنت باشد

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم

علیرضا آذر

لامصب این شعرهای علیرضا آذر خیلی باحاله 😁

عشق یعنی به تخمِ ماهی‌ها/ که هزاران نهنگ می‌میرند
علیرضا آذر

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit