#بازی
company of heroes 2
و یکی از dlc هاش توی #استیم رایگان شده. اگر کسی اهل بازی هست و #استراتژیک دوست داره، الآن می تونید این بازی رو رایگان بخرید و بصورت قانونی داشته باشیدش.

Follow

@s_vahid_h
فردا ادش می‌کنم تو لیست.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit