آشتی آشتی با هم برید تو کشتی کارای خاک بر سری کنید .. :/

ز شیخ شهر جان بردم به تزویر مسلمانی
مدارا گر به این کافر نمی کردم چه می کردم

ولی خدایی دیگه موشک چشاش و مو و ممه نیست...
هر جور نگاه میکنم موشک شبیه چیز دیگه ایه

یه تایملاین راه انداختم با بوستام

انقد خالیه که میشه کف تایملاین سکس چت کرد نیازی به دایرکت نیست!!!

یکی لقمه چرب و یکی گپ سخت از یاد نمیروند.
- ضرب المثل های قدیم

گفتی نظر خطاست،تو دل می‌بَری رَواست؟
خود کرده جُرمُ خلق گناهکار میکنی؟

‏-با یه ایموجی حالت رو نشون بده.
😩+

نه توییترید نه ماستدون دقیقا کوجایید؟

‏هر کی امشب میخواد منو از خدا بخواد، به خودم بیاد بگه بهتره.من راضی ترم.بذارید خدا به بقیه کاراش برسه.

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit