جدی جدی ی سریاتون مقیم اینجا شدین

می دونستی که خاک فرش منه

چرا ریدی رو فرشم

اینجام مثه توتیتره، ده دقیقه بیشتر وایسی کسشر میشی حواست نیست

کسشر تر جمله دوست فلانا ندیدم خیلی تو کون نروعه

یه داف خارجی ریت کردم دریابینش

چهره خسته کیروش در نشست مطبوعاتی

ایشالا فردا مزد زحمتاشو میگیره

تو ماشین رفیقم بودیم آهنگ عزیز ویسی گوش میدادیم ی تاکسی از عقب زد بهمون مقصر بود اومدیم پایین صدای اهنگو بردیم بالا دست یارو گرفتیم کردی رقصدیم یارو کسخل شد 😂😂😂

ی شب نشد عین آدم بخابیم مثه جنازه جلو تلویزیون دراز ب دراز خابم میبره نصف شب از زور سرما بیدار میشم

نمیدونم چند تام ولی هل بدید بیشتر بشم

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit