دلتون برام تنگ شده بود؟؟؟ نترسین تنهاتون نمیزارم

به روز رسانی کنی لوکیشنش خراب میشه باید تلفنی ادرس بدی

هستم چیز جالبی به نظرم نمیرسه😒

باشگاه میری شیرازی جووون؟؟؟

فقط اراعه بده لعنتی کراشم عوض شد

نمکم چرا توییتا رو نمیخونی دلم برا لحن شیرینت تنگ شده

هر سهیلی که من نیستم 🤦‍♂️🤦‍♂️
چقدر سطحی نگرین😱

حس میکنم کراش زدم روت دانیال جووون

انقد بحث جذابه همه دارن توییت میزارن😂

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit