Follow

Vandaag meisje doodgeschoten in Rotterdam. Teller staat nu op 102 voor 2018. Rampjaar 2017 lijkt niet herhaald te worden.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!