نعناع boosted

‏اومده نوشته "خیلی زشتی" آقا بر فرض محال جنازه منو هم خواستن روی دوش تو یکی بزارن قبول نکن بگو زشته :)))

‏زمانیکه همسرسابقم تصادف کردمادر محترمش رفته بود پیش دعا نویس،یارو گفته بود عروست موقع ریختن آب جوش توی سینک ظرفشویی بسم الله نگفته یه بچه جن سوخته،واسه همین توی زندگیشون گره افتاده😐
پسرت رانندگی بلد نیست تقصیر من چیه؟ اصلااون جن چرا توی سینک نشسته؟😂
آلابا خرافه پرست کوپی قیزی✋

‏خانمه از فروشنده پلاستیک خواست، قیمت پرسید.دخترک فروشنده گفت هیچی یه صلوات بفرستید، زنیکه جیغ جیغ راه انداخت که تو غلط میکنی به منی که اعتقاد ندارم میگی صلوات بفرست، دخترک فروشنده هنگ کرده بود، گوشه چشمش اشک جمع شد.

لطفا بیشعور نباشید

‏دیشب لب ساحل کلی دستجات ماهی بود یکهویی ماهیا وحشت زده میپریدن انگار شکارچی باشه اون اطراف باشه
یه کوسه ماهی اون حوالی آروم شنا میکرد
شبیه حال خیلی از ما
کوسه هایی که خونسرد حمله میکنند به دارو ندار زندگیمون و ما فقط اضطراب و فرار بلدیم
جای اتحاد و همبستگی
ارزوکردم کوسه بودم:(

‏کاش یکی بود زخمهای روزگار رو شبیه بچگی هامون می بوسید میگفت گریه نکن زود خوب میشه

‏کاش شبیه بچگی هامون ایمان داشتیم به معجزه بوسه ای که مادر روی زخمهامون میکاشت
هیچ بوسه ای دیگه درمان زخمهای روزگار نیست رفیق :(

‏برای تواز عشق
قصه ها خواهم گفت
غم نان اگر بگذارد....♡

تست
از اینجا راضی هستید

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit