Pinned post

Hello, I'm David, a learning Open Source developer. You can take a look at my projects on my GitHub.

Hola, soy David, un programador Open Source en formación. Podéis echar un vistazo a mis projectos en mi página de GitHub.

Hola, sóc David, un programador Open Source en formació. Podéu pegar una ullada als meus projectes en GitHub.

Quasi se m'oblida deshabilitar el FLoC en el PR d'avui de Lingva, pero ja hi ho està :blobwizard:

lingva.ml/

Els amics del projecte @humanetech han inclòs Lingva en la seva llista.
Moltes gràcies a tots pel suport que està rebent el projecte!! :blobmiou:
github.com/humanetech-communit

We're thinking about adding keyboard shortcuts to Lingva but I'm not sure which ones may be the ideals. If you have any idea please contribute replying to this toot or to the issue.

Estem pensant en incloure shortcuts de teclat al Lingva pero no estic segur de quins poden ser els més òptims. Si teniu alguna idea sisplau contribujeu responent aquest toot o l'issue.

github.com/TheDavidDelta/lingv

Already 50 starts on GitHub!!! Thank you all for the support these two weeks :blobmiou: :blobmiou:

Show thread

Acabe de passar a production un petit fix a Lingva, que passava a vegades al escriure i al anar cap arrere a l'historial de navegació
github.com/TheDavidDelta/lingv

Com dic, sentiu-vos lliures de donar-li una estrella o de contribuir de qualsevol forma. Se que és un projecte petit (un simple traductor) pero seria interesant que fosi important al món del programari lliure.

A més a més, sols és una introducció a un altre projecte d'scrapping d'un altre servei que tinc pensat :blobpeek:

Show thread

Gràcies a tots pels vostres retoots :blobmiou: especialment a rober @Roboron que va ser el que va esclatar la resta, i a @spla per la seua part amb la versió en català.

El dia ha arribat. Finalment puc presentar-vos a tots el meu nou projecte.
Inspirat per NewPipe, Nitter, Invidious o Bibliogram, ací arriba Lingva, un Front-end alternatiu per al Traductor de Google.

github.com/TheDavidDelta/lingv

És un projecte completament Lliure i de Codi Obert, aixì que pots hostejar una instància propia. Les instruccions hi són al README del projecte.
Tambié podéu fer qualsevol tipus de contribució. Sentiu-vos lliures de fer un Pull Request.

Show thread

The day has arrived. I can finally present you all my new project.
Inspired by NewPipe, Nitter, Invidious or Bibliogram, here comes Lingva, an alternative Front-end for Google Translate.

github.com/TheDavidDelta/lingv

It's a completely Free and Open Source project, so you can host your own instance. The directions are on the project's README.
You can also make any kind of contribution. Feel free to Pull Request.

Hi ha un parell d'extensions que he fet a l'ultim mes i que no he publicat per ací:

La primera és "DreTab", un addon per Gecko/Firefox que afegeix l'opció d'obrir una nova pestanya a la dreta d'una altra, la qual està present a Chromium i la trobava a faltar.
github.com/TheDavidDelta/dreta

La segona es "Pull The Lever!", perfecta per a gent com jo que treballa amb decenes de pestanyes obertes, i que et permet dir-li a Kronk que "tire de la palanca!" i desar-les.
github.com/TheDavidDelta/pull-

My biggest project so far is "cr@sh", a secret crush matcher for social networks (currently Twitter & Mastodon).

Mi projecto más grande hasta el momento es "cr@sh", un emparejador de crushes secretos para redes sociales (por ahora Twitter & Mastodon).

El meu projecte més gran fins ara és "cr@sh", un aparellador de crushes secrets per a xarxes socials (Twitter & Mastodon de moment).

play.google.com/store/apps/det

Show thread

Hello, I'm David, a learning Open Source developer. You can take a look at my projects on my GitHub.

Hola, soy David, un programador Open Source en formación. Podéis echar un vistazo a mis projectos en mi página de GitHub.

Hola, sóc David, un programador Open Source en formació. Podéu pegar una ullada als meus projectes en GitHub.

David boosted

Recordad darle 5 estrellitas en la Play Store, además de marcar como Star en página del proyecto de GitHub
github.com/TheDavidDelta/crash

Show thread

¿Tienes algún crush y no sabes si es mutuo? Puedes marcarle en cr@sh, compartir la aplicación en redes y esperar a ver si te marca a tí también!
play.google.com/store/apps/det

David boosted

There's some crazy internal US politics right now that threatens #OpenTechFund, who funded #LetsEncrypt, #CertBot, @torproject , #NoScript, TLS ESNI/ECH, #DNSPrivacyProj, #ReproducibleBuilds, #Wireguard, #DeltaChat, #OpenKeychain, #pypi, @guardianproject , @signalapp , and more. Looks like a couple proprietary software companies are trying to take over this #FreeSoftware money. Please sign on to the campaign to try to stop it: saveinternetfreedom.tech

David boosted

Mi compa Pòsweg ha hecho una pequeña red social estilo CuriousCat, pero 100% libre y de código abierto. Echadle un ojo si queréis, que es un proyecto muy interesante 👀 git.posweg.es/posweg/librecat

La versión inicial de cr@sh ya está disponible en la Play Store!!!!! 💞💞💞💞

Asegúrate de echarla un vistazo, descargarla, y quizá dejar 5 estrellas si te gusta!! :)
play.google.com/store/apps/det

Show older
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!