یارو نوشته کشو رو همیشه با کونم میبندم ، اون یکی نوشته کاش من کشو ت بودم
ملت حشر خالصن

بعضی ها هم دچار افت آواتار شدن ، به روش بیارم ناراحت میشه ؟

پایه ثابت جمع کو ؟ نمیبینمش

اون توتی که میخواستم همرو به منی نزدیک کنم ، تحت شعاع واقع شد و کیر رفت لای ارزشاش

اینجا جن من داره ؟ ... خوب بگو کی فیو کرده چرا سانسور میکنی

mastodon.social/media/FuQYj-vO

تو آن منی ...

هر جوری عشقتونه بخونیدش

حدود 35 میلیون نفر از جمعيت کل بشر امروزی، نوادگان مستقیم چنگیزخان مغول هستند، مشروح این تحقیقات در نشریه "دیسکاور" و وبسایت مشهور "وراثت ژنتیکی" منتشر شد!

خسته نباشی دلاور ؛ خدا قوت پهلوان

اگر قرار به خط و نشون کشیدن برای گرفتن باشه که اونی که من میخوام بگیرم باید برام خط و نشون بکشه ، چون خودش اقرار کرده اعصابش کیریه

آقا مسخره ترین آدمها اونایین که میان باهات مشورت کنن
آخرشم میگن تو اصلا نمیفهمی من چی میگم

سلام بیشعور ؛ سلام حمال ؛ سلام بی ناموس

لازمه بگم چون من قبل از ۷ اومدم سر کار ، کیرم دهن اونایی که خوابن الان یا خودشون میدونن ؟

از کیر ما مایه میزارین تو جماعت خودمون میکنید؟ ...
این تجاوز در تجاوزه ...

من حامله ترک جدید دنگ شوام ..

حوصلم از همه چیز خارج شده این روزا ، عجیب گوشه گیرم یعنی پشمای خودمم ریخته

یه خانم نجیب فاخر هم این دورو برا هست ، زن زندگیه قشنگ

خارجی فیو کن نمونه بارز لیسیدنه دیگه

Rezaaaa28 boosted

من کم میکنم ولی خوب میکنم یعنی وقتشو ندارم ، توت کردن و فیو کردن رو عرض میکنم

آواتاراتون جوری نباشه که کراشم کس گیجه بگیره رو کی بره .
ممنون

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit