💥

Har lige brændt det andet, sprit-nye, ret dyre, motherboard af med den samme defekte strømforsyning 👩‍🏭

Hvorfor var jeg ikke smart nok til at prøve med en anden strømforsyning først?
Hvad er oddsne for at min CPU stadig virker? 😰

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit