بی انصافیه فوتبال دوست باشی فالوو نکنی

توت تا توییت فاصله ای نیست مگر اندک

کانال تلگرامی منم ی سر بزنید لینک.تو بیو
مرسی اه

هنوز موفق نشدم پروفایل بذارم کسی بلده یاد.بده؟😶

ماستادون،دقیقا همون.کاری که تلگرام با واتس اپ کرده.رو داره انجام.میده

حال میکنم با ایرانی جماعت بگو چرا ؟
چرا نداره که
تو هر زمینه.تو هرجا تو.تصورش.کنی حضور دارن مرسی هموطن

نخور غم زمان گذارا بنشینو.کمی توت بزنا
مخلص همگی.

سلام به رو ماه همگی سلام به ماستودون
اومدیم.شاخ شیم.مثلا

Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit