Mi ne sciis, ke ĝi estas pronomo por la dua unuopa persono: Ci. 🤔🤔

Follow

@jano Tio indikas al mi ke tiu lernolibro estas evitinda.

· · Web · 0 · 1 · 0

@Vanege sesa eldono 1975. sed la unua eldono estis 1934. Mi ne vidis tion en ĉi tiu libro ĝis nun.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!