جودى is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

جودى @Veronica994@mastodon.social

Pinned toot

میگن واسه کسی تب کن که برات بمیره!
من غلط بکنم دیگه برای اینا کاری انجام بدم.
کاش میشد پینش کنم، یادم نره.

Pinned toot

چجوری برای چشمای خسته‌ت نمیرم؟

جودى boosted

جودى منشن داده چرا نمياى ماستادون ، منشنش داره فيو استار ميشه :)))))

جودى boosted

آدم اگه بخواددمیتونه هر ردز باب اسفنجی ببینه

متاسفانه مودم با آهنگ‌هام تغییر میکنه

خیلی خری خیلی خیلی خیلی

آه خدایا از این حجم غم دارم چرت و پرت توییت میکنم

از خیابون دانشگاه مشهد رد شدم چه پسرای جنتلمنی داره 😍 فعلا تصمیم بر اینه که بمونم همین جا 🤔

کی باورش میشه از دیشب که رسیدم هنوز پام رو از هتل بیرون نذاشتم 😭 آلت و شیفت تو سرماخوردگی

فقط اونجاش که میگه:
دلم از غم خونین است
روش بختم این است

چقدر این پسره خوبه، خداحفظش کنه واسه زن آینده‌ش. اصلا نگم چقدر خوبه *_____________*

کاش بی ادب بودم یه ذره فحش میدادم دلم خنک میشد -.-

آدم بخواد تو یه شهر دیگه مشروب جور کنه باید چیکار کنه؟ 🤔

آهان راستی این یه دونه آهنگ محسن چاووشی رو دوست دارم 🤔

کیس می هارد بیفور یو گو

هیچ جوره نمیتونم آدمی رو که تو فضای مجازی رودربایستی داره رو درک کنم. خب اگه باهام مشکل داری بلاک آنبلاک کن. تیکه انداختن و میوت کردن و ... دیگه چیه؟

ببین حالا 😒
سالی یه بار هم هیچکس بهم پیام نمیداد چه برسه به تماس. الان که اومدم اینجا هی ر به ر صدای گوشی درمیاد -___-

یعنی چی مشهد به این بزرگی یه هتل پیدا نمیشه؟
کم مونده گریه کنم وسط خیابون :<

وای حوصله‌م داره سر میره. کم مونده بهشون بگم بیاید بازی کنیم :))

یه آقای خوش صدایی تو قطار نشسته کنارم که اصلا من دیگه برنمیگردم