Follow

Dakloze (kartonnetje, geldvragend hoedje) keek op van zijn mobiel en vroeg of ik ook startkabels had.

Die zag ik niet aankomen.

@bdenh 'Dat kreng van mij doet het weer es niet.'
Ben er voor het gemak vanuit gegaan dat hij daarmee z'n auto bedoelde.

@Vest Tja die mobiel doet alles AUTOmatisch voor 'm. Behalve opladen.
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!