Dakloze (kartonnetje, geldvragend hoedje) keek op van zijn mobiel en vroeg of ik ook startkabels had.

Die zag ik niet aankomen.

Follow

@bdenh 'Dat kreng van mij doet het weer es niet.'
Ben er voor het gemak vanuit gegaan dat hij daarmee z'n auto bedoelde.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!