Wispelaar is a user on mastodon.social. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.

Wispelaar @Wispelaar@mastodon.social

Eerste nachtdienst van vier bijna klaar. De aflosser is van harte welkom!

Vanmiddag maar eens naar de film: Doctor Strange. Ben benieuwd.

Zo, ik heb een account.. En wat nu? (enzo)