Follow

Passi el que passi, Espanya seguirà sent un país fracturat, amb una classe política amb interessos a anys llum dels interessos del poble, estratègies perversament egoístes i una obsessió malaltissa per reprimir les legítimes aspiracions d'altres països, als que considera anomalies si qüestionen l'autoritat i els capricis de "l'amo".

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!