دیشب تولد سورپرایزی
فردا تولد اصلی

شماهم ببینید این کافه و مدرسه کمال‌الملک

شماهم فیتیش جوراب دارید یا خودم و خودش اینجوریم

شماهم ببینید زیبا کردم
البته اصلا معلوم نیس

وقتی گشنه ای و مریض
هیچی ام نیست بخوری

از لحاظ روحی نیاز دارم همچین جایی باشم
بک گرند لپ تاپم :::((((((((

شاید فکر کنید چنگ انداختن بهم
شاید حساسیته
شایدم‌ کسی زدتم
ولی هیچکدام قرار بود پاکسازی پوست باشه
:blobsweats: :angery:

برای عمل بینی ۱۲ ساعت بی‌خوابی کشیدم ...
برای اولین بار رفتم از یکی مراقبت کردم.

منتظر بیماریم از اتاق عمل بیاد

Show older
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit