Follow

Iran: kinderen in detentie onderworpen aan geseling, elektrische schokken en seksueel geweld
amnesty.nl/actueel/iran-kinder
|
Hoort bij:
mastodon.social/@a3veen/109670

· Edited · · Web · 0 · 0 · 0