Follow

Stemmingen agendapunt 9 : Voorstel van wet van de leden Nijboer en Grinwis tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woonruimten (Wet vaste huurcontracten) (36195)
tweedekamer.nl/debat_en_vergad
|
Tweede Kamer stemt voor afschaffing tijdelijke huurcontracten, ook voor studentenkamers
at5.nl/artikelen/220503/tweede
|
Hoort bij:
mastodon.social/@a3veen/110181

· Edited · · Web · 0  · 0  · 0