Follow

Motie Motie van de leden Boomsma c.s. inzake Voorjaarsnota 2023 : De wethouder heeft aangekondigd dat medewerkers tien procent van hun tijd kunnen besteden voor het klimaat
amsterdam.raadsinformatie.nl/d
|
Hoort bij:
mastodon.social/@a3veen/110507

· Edited · · Web · 0  · 0  · 0