Follow

HV Amsterdam:
Vrijesectorhuren stijgen vooral in de grote steden fors voor nieuwe huurders, door grotere vraag en kleiner aanbod, mede als gevolg van de verkoop van vrijesectorhuurwoningen. Vooral door de WOZ-cap, de ban op tijdelijke huurcontracten en de aanstaande regulering middenhuur.
twitter.com/Huurders_Adam/stat
|
Hoort bij:
mastodon.social/@a3veen/110666

· · Web · 0  · 0  · 0