Follow

Guvernul României a emis Ordonanța de Urgență nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Documentul a intrat în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial nr. 472 din 11 mai 2022.

OUG nr. 64/2022 poate fi descărcată de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, 2014-2020.adrmuntenia.ro, link: 2014-2020.adrmuntenia.ro/downl.

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit