Follow

În perioada 8-9 iunie 2022, ADR Sud Muntenia, alături de stakeholderi din partea Consiliului Județean Dâmbovița și a Consiliului Județean Prahova, au participat, în cadrul proiectului SHREC - „Utilizarea -energiilor regenerabile pentru sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, la Seminarul și vizitele de studiu organizat în Lyon de Agenția pentru Energie și Mediu din Regiunea Auvergne Rhone-Alpes, Franța.

Detalii: adrmuntenia.ro/adr-sud-munteni

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit