@SerendipiaBCN
És un mitja molt maco. Quasi d'ençà que vaig treure el cap en aquest món que m'agrada el mont de la ràdio. De petit, ja escoltava emissores de fora, amb un transistor des de dins el llit.

Follow

@ferrandelriu
No trobo les teves ràdios a radio-browser.info per afegir-les al reproductor.
@SerendipiaBCN@mastodont.cat

@ferrandelriu @SerendipiaBCN@mastodont.cat
Ok. Només volia saber si estaven disponibles a radio-browser.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!