Vodafone al mític 'Petri', per parlar en català: "No tengo que comprender este cochino idioma"

Resposta de l'actor Ramon Peris-March: "Li he dit que era un racista i un xenòfob i ha penjat"

rosamaryblogspotcom.blogspot.c

Follow

@_Rosamary_ El català és perfecte per acabar amb l'spam telefònic.

· · Web · 0 · 0 · 2
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit