اولین توت اکانت رسمی آواتک! سلام به همگی :)
گیک‌ها جواب بدند ببینیم دنیا دست کیه!

Follow

@Avatech
سلام عزیزم، بله حتما،
عزیزم، دنیا فعلا دست دنیا دارها و پولداراس، اونا که دزدی گرگی کردن ، اختلاس و وردار ورمال کردن سر زمین و زمان کلاه گذاشتن

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit