Follow

Utmärkt formulerat av @Karin_Linder@twitter.com och @britstakston@twitter.com om vad som behöver göras för att utveckla biblioteken som noder för digital bildning. 💪Läs!

RT @Karin_Linder@twitter.com

Idag skriver ⁦@britstakston@twitter.com⁩ och jag i ⁦@dagenssamhalle@twitter.com⁩ om att folkbiblioteken är en stor resurs för digital folkbildning dagenssamhalle.se/nyhet/lat-fo

🐦🔗: twitter.com/Karin_Linder/statu

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!