Follow

RT @SSB_digibib@twitter.com

Vi inleder med att möta nya digitala behov i kristider. Vi samlar nu personal inom @ssbnu@twitter.com för bemanning av vår pilot digitalhjalp.online. Ett pilotprojekt i samarbete med @Digidel@twitter.com Tester: måndag/tisdag. Öppnar prel onsdag!

🐦🔗: twitter.com/SSB_digibib/status

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!