Follow

RT @Digidel@twitter.com

Strålande inledande panelsamtal om digitalt utanförskap av @begripsam@twitter.com @stiftelsen@twitter.com och @DigiRadet@twitter.com på nätverksdagen . Tack! Passar på att sprida en forskningsöversikt till den som vill läsa mer: digitaliseringsradet.se/media/

🐦🔗: twitter.com/Digidel/status/126

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!