Follow

😥

RT @cykelliberalen@twitter.com

Sorgligt med Polarbröd uppe i lilla Älvsbyn. En ny produktionslina skulle invigas idag och nu har det mesta brunnit ned. Deras bröd köper vi ofta då vi älskar råg. Tur att ingen verkar ha kommit till skada men vilken tragedi för hela byn.

🐦🔗: twitter.com/cykelliberalen/sta

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!