Follow

RT @vgrkultur@twitter.com

Vår digitala invånare - en dag om samverkan. Hur kan vi arbeta tillsammans för att förbättra den digitala kompetensen hos invånarna? Den 29/1 mellan kl. 10-15 har du möjlighet att vara med på en webbkonferens där sakkunniga och forskare djupdyker i frågan. vgregion.se/digitalinv29

🐦🔗: twitter.com/vgrkultur/status/1

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 0

Ta en stund idag och dyk ner i detta viktiga samtal om digitalt medborgarskap och med @lundekajsa@twitter.com @Terejs@twitter.com @eliinwihlborg@twitter.com och andra utvecklare av human

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!