Follow

Stina Bäckström på @kungbib@twitter.com s slutkonferens :

Vi behöver och digitalt i bibliotekens arbete med .

Vi behöver acceptera och digitala

Så bra kärnord för en definition av !

· · Mastodon Twitter Crossposter · 1 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!