Follow

RT @tobwil@twitter.com

Sen i somras har jag och mina kollegor arbetat med ett särskilt regeringsuppdrag för att göra det enklare för äldre att använda digitala tjänster och verktyg. Nu har våra erfarenheter samlats i en rapport. twitter.com/PTSse/status/13772

🐦🔗: twitter.com/tobwil/status/1377

· · Mastodon Twitter Crossposter · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!