Follow

Den digitala rättighetsorganisationen uppmanar att upphöra med utvecklingen av sin röstigenkänningsteknologi.
Den riskerar leda till manipulering av känslor, könsdiskriminering, intrång i privatlivet, och överföring av djup persondata till tredje part.

accessnow.org/spotify-tech-emo

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!