Follow

Drömmer om ett projekt helt utan projektmål. Projektmål är en kontraproduktiv styggelse som permanentar gamla mindset och arbetssätt. Det vi borde foka på är effektmålen. Bara dom.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!