Follow

Milda makter! Efter att ha tagit del av gastkramande detaljer om 400-talets massmord i öländska Sandby borg, och nu de rafflande nyheterna om bronsålderskatten utanför Alingsås, är det hög tid att hugga tag i Dick Harrisons Folkvandringstid!

t.co/kaGlHJct6P

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!