Follow

"Folkhälsomyndighetens företrädare har konsekvent sagt att lärare inte löper större risk att smittas av coronaviruset än andra yrkesgrupper i samhället. Lärarnas Riksförbunds senaste medlemsundersökning visar dock en annan bild"

t.co/m4iTjZJlMG

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!