Follow

Vårens första yrvakna humla har förirrat sig in i köket och surrbumpar mot fönstret. Gör mig glad varje gång. Dels att sommaren är runt hörnet, och humlor är gulliga. Dels att det påminner mig om varför jag inte äter kött. Att vi människor har ett ansvar att skydda allt levande.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!