Follow

Nyfiken på och pilgrimskultur? Lördag 21 aug leder jag en historisk vandring i medeltida pilgrimers fotspår. Arrangör: " kyrka - hotat kulturarv". Välkommen att hänga på! notion.so/2021-08-21-Uppt-ck-B

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!