Follow

En mängd intressanta sakkunniga från olika discipliner samlas för samtal och utvärdering av de fyra år som gått sedan startade. Angeläget, interdisciplinärt och smart. Nu på lördag. Missa inte!

modernamuseet.se/stockholm/sv/

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Server run by the main developers of the project 🐘 It is not focused on any particular niche interest - everyone is welcome as long as you follow our code of conduct!