Hmm. Testade att installera Must på paddan istället för Mastodons egen (som fortfarande envisas med att prata finska) Must känns bra, bra översikt.

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit