Follow

Härligt att som inkluderande verksamhet nu tagit fart inom Stockholms stadsbibliotek Heja Thorunn! Men nej, lätt är det inte att vara förändringsagent i

magasink.se/2022/05/det-ar-int

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit