Follow

Vet inte om det är våren men nu är jag peppens pepp på att bygga i Och gärna i VR, och utomhus 🤩 youtu.be/ItOUVJBerl4

Sign in to participate in the conversation
Mastodon

The original server operated by the Mastodon gGmbH non-profit